Ang Alquran test ay kung saan maaari ninyong makamit ang inyong pagnanais na masaulo at makapag-turo ng Qur'an

 

Ang pangalan ko ay Dr Tarek El-Kiki.

Tulad ng marami, sinubukan kong isaulo ang Qur'an sa loob ng maraming taon, ngunit ito naging lubhang mahirap, lalo na't lumampas na ang aking kabataan. Bilang ama ng limang anak at karamihan ng responsibilidad, nawalan ako ng oras - hindi lang sa pagsasaulo ng Quran kundi pati na rin sa pagpapatibay ng kung ano na aking mga nasa-ulo mula sa Qur'an.

Bilang isang scholar sa computing science at sa panahon ng aking tungkulin bilang isang lektor sa unibersidad, gumamit ako ng iba't ibang mga pamamaraan upang masuri ang kaalaman at pag-unawa ng aking mga mag-aaral sa nilalaman na aking itinuturo. Kasama rito ang paghahanda ng mapaghamong mga pagsubok sa online. Salamat sa nakabuluhang puna na natanggap ko mula sa mga mag-aaral, nagawa kong maayos ang mga pagsubok na ito, na sa paglaon ay nakatulong sa iba pang mga mag-aara na makabisado sa mga paksang itinuturo ko sa kanila.

Aking napansin na ang parehong paraan ay maaari din gamitin sa pagsasaulo ng Qur'an … at ang susunod ay inyo nang alam.

Inabot ako ng pitong taon para tapusin ang proyekto na ito. Isang malaking dahilan ay ang mga teknikal na problema na aking hinarap. Halimbawa ayang paglagay ng mga simbolo sa Arabic ay kailangan maayos. Kinailangan ko din pag aralan ang mga ugat ng salita ng mga salita sa ayah upang malaman ko ang tamang itatanong.

Magkaganoon man, ang matunghayan ang kamangha-manghang kagandahan ng mga kahulugan at ng pagkakabalangkas ng mga talata ng Qur'an ay walang katumbas. Nawa ay matunghayan din ng mga gagamit ng website na ito ang kamangha-manghang kagandahan ng Qur'an at maging mas madali sa kanila ang pagsa-sa-ulo ng Qur'an.

Panatag ang aking loob na inyong makikita ang kakaibang laman na naririto sa website; sa aking nakikitang kinalabasan, nakakalimutan ko lahat ng aking hirap na pinagdaana at kakulangan ng tulog sa pag-gawa ng website na ito.

Ang Alqurantest website ay ang unang proyekto ng International Institute for Quran Education (IIQE) – nakarehistro ito bilang charity at non-profit Australian organisation. Pakay din ng IIQE na maging madali para sa mga Muslim ang pag aaral ng Qur'an at ang wika ng Arabic sa pamamagitan ng pagtayo ng mga paaralan sa buong mundo. Upang maabot ang misyon na ito, kailangan namin ang taos pusong suporta ng mga Muslim at mga organisasyon na naniniwala at gustong makibahagi sa aming misyon.

Nawa ay tanggapin ng Allah ang aking munting pagsisikap para maging tagapagsilbi ng Qur'an at nawa ay ibilang Niya ang mga iyon sa timbangan ng aking mabubuting gawa sa Araw ng Paghuhukom.

Dr Tarek El-Kiki

 

Tunay na paggalang at pasasalamat sa mga tumulong na gumawa ng website na ito:

  •    Mr Sohaib Ahmad, Project Manager: sublime.sohaib@gmail.com
  •    Mr Usman Azam, Senior Programmer: sublime.usman@gmail.com
  •    Mr Mirza Abdul Rehman, Website Programmer & Webmaster: sublime.rehman@gmail.com
  •    Mr Asim jaweed, Graphics Designer & Programmer: asim.jaweed@gmail.com
  •    Mr Ahmad Azzam, Specialist Graphics Designer: sublime.azzam@gmail.com

 

Kami ay tumatakbo at matatagpuan sa: Greenacre, NSW 2190 Australia

Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan sa amin sa info@alqurantest.com o sumulat sa amin sa: IIQE, PO Box 124 Greenacre NSW 2190, Australia.