Mga link

Naglalaman ang pahinang ito ng mga link sa pinakamahalagang mga website na naghahatid sa Qur'an. Maaari kang humiling na ang iyong website ay nakalista sa pahinang ito sa pamamagitan ng 'Humiling Ng Link' sa ibaba.

A

Al Islam Guide
https://alislamguide.com/ 

Al Islam Guide website will provide you free education about Islam

O

Online Quran Academy
https://360ilm.com/ 

Best online Quran academy - Our mission is to spread the wisdom of the Quran to all Muslims who live far away from their Islamic homelands or centres of Islam.

T

The Noble Qur'an Encyclopedia
https://quranenc.com/ 

Towards providing reliable exegeses and translations of the meanings of the Noble Qur'an in the world languages.

ا

الموسوعة الالكترونية الشاملة للقرآن الكريم
http://mosshaf.com 

مشروع ضخم لخدمة كتاب الله تعالى في كل ما يحتاجه مستخدمو شبكة الإنترنت ويمثل أكبر موقع إليكتروني عن القرآن الكريم.

U

Understand Al-Qur'an Academy
https://understandquran.com/ 

This website makes learning the Qur’an simple, easy and effective by developing courses and related materials.

ا

الموسوعة القرآنية - Quranpedia
https://quranpedia.net 

أضخم موسوعة الكترونية للقرآن الكريم وخدماته ( رسمه، تجويده، تلاواته، تفسيره، ترجماته، علومه، قراءاته، موضوعاته، تدبراته وهداياته .. )