Stranica ispita Kur'ana je platforma uz pomoć koje možete ostvariti svoj cilj hifza Kur'ana i njegovog podučavanja

 

Moje ime Dr. Tarek El-Kiki.

Kao i mnogi drugi, godinama sam pokušavao naučiti Kur'an napamet, ali sam uvidio da je to težak proces, naručito nakon što su me prošle zlatne godine djetinjstva. Kao otac petero djece, ovosvjetske brige su me preplavile i ne samo da su stale između mene i hifza nego i između mene i ponavljanja prethodno naučenog.

Kao jedan od stručnjaka u oblasti kompjuterskih nauka i kroz svoj rad kao univerzitetski profesor imao sam raznovrsne metode provjeravanja razumijevanja i znanja studenata o sadržaju predmeta koje sam im predavao. Jedna od tih metoda je bila i pripremanje teških online ispita. Konstruktivna mišljena i primjedbe mojih studenata su dovele do usavršavanja mojih ispita, a u isto vrijeme i do usavršavanja i odličnih rezultata studenata iz predmeta koje sam im predavao.

Tada mi je naumpalo da bi se isti metod mogao primijeniti kao ispomoć u hifzu Kur'ana i možete zamisliti šta se poslije desilo.

Rad na ovom projektu je trajao sedam godina kojima nije bilo precedenta u mom životu zbog toga što sam se suočio sa tehničkim poteškoćama. Naprimjer, imao sam na stotine problema zbog teškila arapskog teksta i dvojezičnog programiranja, sve su to bili problemi koje sam ja morao riješiti. Isto tako sam morao analizirati kur'anske riječi u odnosu na njihov korijen da bih pripremio relevantna pitanja.

Ipak, moja unesenost u kur'anske ajete, moja vizija i moje uživanje u ljepoti njihovih značenja te njihovoj strukturi je bilo jedinstveno iskustvo. Zbog toga, molim Allaha da i korisnici ove stranice putem nje osjete slast Kur'ana i da čvrsto odluče da će upotpuniti svoj hifz bez da prolaze kroz tegobe koje sam ja prošao.

Siguran sam da će korisnici ove stranice prepoznati unikatnu vrijednost njenog sadržaja koji kada ga vidim u njegovom finalnom izdanju učini da zaboravim sav umor i neprospavane noći koje sam izdržao da bih ga korisnicima ponudio.

Stranica Kur'anski ispiti je prvi projekat Međunarodnog instituta za podučavanje Kur'ana, a koji je humanitarna neprofitabilna organizacija, registrovana u Australiji. Primarni cilj ovog instituta je učiniti učenje Kur'ana i arapskog jezika dostupnim svim muslimanima kroz otvaranje na hiljade škola na različitim krajevima svijeta. Da bi se ova vizija ostvarila potrebna nam je saradnja i iskrena podrška pojedinaca, organizacija i zemalja koje imaju isti cilj i viziju.

Molim Allaha da od mene primi ovaj trud koji sam uložio u službi Kur'anu i da mi to sve bude na vagi dobrih djela na Sudnjem danu.

Dr. Tarek El-Kiki

 

Duboka zahvalnost i poštovanje za tim koji je profesionalno napravio ovu stranicu od nule:

  •    Gosp. Suhejb Ahmed - menadžer projekta: sublime.sohaib@gmail.com
  •    Gosp. Osman Azzam - senior programer: sublime.usman@gmail.com
  •    Gosp. Mirza Abdurahman - programer i webmaster: sublime.rehman@gmail.com
  •    Gosp. Asim Džavid - grafički dizajner i programer: asim.jaweed@gmail.com
  •    Gosp. Ahmed Azzam - specijalista grafički dizajner: sublime.azzam@gmail.com

 

Poslujemo i nalazimo se u: Greenacre, NSW 2190 Australia

Za više informacija molimo vas kontaktirajte nas preko e-maila info@alqurantest.com Ili nam pišite na adresu: IIQE, PO Box 124 Greenacre NSW 2190, Australia.