Dhuro

Kontributi i juaj do të ndihmojë në realizimin e një grupi projektesh që do të jenë nën financim. Këto projekte përfshijnë ndërtimin e mijëra shkollave për të mësuar Kuranin dhe gjuhën arabe në të gjithë botën.Kontributi i juaj me ne, thjesht është një investim për veten tuaj, frytet e së cilit nëse do Allahu, do ti shihni në Ditën e Gjykimit.


Qëndro anonim

Metoda e pagesës

Të dhënat e llogarisë (për depozitë ose transferim të drejtpërdrejtë)

International Institute for Quran Education
Commonwealth Bank of Australia
Account Number: 1106 6148
BSB Number: 062-191
BIC/SWIFT Code: CTBAAU2S

Përmbledhje e dhurimit

Lloji:

Dhuro

Madhësia:
Çmimi:

$1


Totali:

$1